Sony Xperia


Sony Xperia Z

Leistung/ ReparaturPreis 
Display85Euro
Back Cover (OEM)40Euro
Akku45Euro
 nach oben

Sony Xperia Z1

Leistung/ ReparaturPreis 
Display85Euro
Back Cover (OEM)40Euro
Akku55Euro
 nach oben

Sony Xperia Z1 Compact

Leistung/ ReparaturPreis 
Display90Euro
Back Cover (OEM)40Euro
Akku45Euro
 nach oben

Sony Xperia Z2

Leistung/ ReparaturPreis 
Display90Euro
Back Cover (OEM)40Euro
Akku50Euro
 nach oben

Sony Xperia Z3

Leistung/ ReparaturPreis 
Display105Euro
Back Cover70Euro
Back Cover (OEM)40
Akku50Euro
 nach oben

 Sony Xperia Z3 Compact

Leistung/ ReparaturPreis 
Display105Euro
Back Cover70Euro
Back Cover (OEM)40
 nach oben

Sony Xperia Z3 + / Z4

Leistung/ ReparaturPreis 
Display105Euro
Back Cover (OEM)40Euro
Akku50Euro
 nach oben

Sony Xperia Z5

Leistung/ ReparaturPreis 
Display110Euro
Back Cover70Euro
Back Cover (OEM)40Euro
Akku50Euro
 nach oben

Sony Xperia Z5 Compact

Leistung/ ReparaturPreis 
Display110Euro
Back Cover70Euro
Back Cover (OEM)40Euro
Akku 50Euro
 nach oben